fbpx
sauna.pl

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Poniższa polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter wyłącznie informacyjny. Jest to równoznaczne z tym, że nie może ona być źródłem obowiązków dla Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego sauna.pl.

1.2. DRZEWO Sp. z o.o. z siedzibą w 34-400 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17, NIP: 7352894193, REGON: 387768190, KRS: 0000875486, adres poczty elektronicznej: kontakt@sauna.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 501 560 560, zwana dalej „Administratorem” i będąca równocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą Sklepu Internetowego sauna.pl.

1.3. Wszelkie dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Cele dla jakich zbierane są dane są oznaczone i zgodne z prawem. Administrator nie przetwarza danych w innych, dalszych celach niezgodnych z celami określonymi. Jednocześnie Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą. Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to konieczne.

1.5. Wszystkie słowa, wyrażenia i akronimy pojawiające się na niniejszej stronie, które rozpoczynają się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) są równoznaczne z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego, który dostępny jest na stronach Sklepu Internetowego.

2. ZBIERANE DANE – CEL, ZAKRES I ODBIORCY

2.1. Za każdym razem cel, zakres i odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań , które podejmuje Usługobiorca lub Klient w Sklepie Internetowym sauna.pl.

2.2. Możliwe cele, dla których Administrator Sklepu Internetowego sauna.pl zbiera dane Usługobiorców lub Klientów:

2.2.1. zawarcie i wszystkie etapy realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. założenie Konta).

2.2.2. bezpośredni marketing produktów lub usług, których właścicielem jest Administrator

2.3. Podmioty, które mogą stać się odbiorcami danych Użytkownika lub Klienta Sklepu Internetowego sauna.pl:

2.3.1. Administrator udostępni dane osobowe Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi, który realizuje dla Administratora dostarczanie przesyłek, jeśli Klient korzystający ze Sklepu Internetowego sauna.pl wybrał na sposób dostawy zamówionych Produktów przesyłkę kurierską.

2.3.2. Korzystanie w Sklepie Internetowym sauna.pl z formy płatności za zamówienie jaką jest karta kredytowa jest równoznaczne z tym, że Administrator udostępni dane osobowe Klienta pośrednikowi, który obsługuje dla Administratora płatności w Sklepie Internetowym.

2.4. Dane Klientów i Usługobiorców Sklepu Internetowego sauna.pl, jakie Administrator może przetwarzać to: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania lub prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W przypadku Klientów lub Usługobiorców, którzy nie są konsumentami, Administrator może przetwarzać także nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5. Dane osobowe, o które prosi Administrator Sklepu Internetowego sauna.pl mogą być warunkiem do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym sauna.pl. Za każdym razem, zakres danych niezbędnych do zawarcia umowy jest wskazany wcześniej na stronie Sklepu Internetowego sauna.pl a także w Regulaminie Sklepu Internetowego sauna.pl.

3. PLIKI COOKIES ORAZ DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (zwane inaczej jako “ciasteczka”) to małe informacje tekstowe mające formę plików tekstowych. Są wysyłane przez serwer i zapisywane u osoby, która odwiedza stronę Sklepu Internetowego. Więcej informacji o ciasteczkach, znajdziesz np. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Odwiedzający stronę Sklepu Internetowego sauna.pl wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych zawartych w plikach Cookies dla poniższych celów:

3.2.1. identyfikacja statusu zalogowania Usługobiorców lub Klientów i udostępniania tej informacji;

3.2.2. zapamiętywanie Produktów, które zostały dodane do koszyka lub listy ulubionych produktów by w następstwie umożliwić złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym;

3.2.3. zapamiętywanie danych, które zostały wprowadzone do Formularza Zamówienia, ankiety a także danych logowania do Sklepu Internetowego;

3.2.4. optymalizacja korzystania ze Sklepu Internetowego a także dostosowywanie zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy lub Klienta (np. wielkość czcionki);

3.2.5. prowadzenie anonimowych statystyk, które umożliwiają przedstawienie sposoby, w jaki odwiedzający korzysta ze Sklepu Internetowego.

3.3. Znaczna większość przeglądarek internetowych, które dostępne są na rynku w ustawieniach domyślnych ma akceptowanie plików Cookies. Każdy odwiedzający ma możliwość we własnym zakresie za pomocą ustawień w swojej przeglądarce określić preferowane przez siebie warunki korzystania z plików Cookies, np. czasowo lub całkowicie zaprzestać akceptowania plików Cookies. Jednak w takim przypadku należy mieć na uwadze fakt, że może to uniemożliwić zawarcie i realizację Umowy Sprzedaży, gdyż ograniczy to poprawne działanie strony Sklepu Internetowego.

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej odwiedzającego, które dotyczą plików Cookies są ważne z punktu widzenia wyrażania zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy saysoy.pl – zgodnie z przepisami, zgoda na korzystanie z plików Cookies może być wyrażona także przez ustawienia w przeglądarce internetowej. W przypadku nie wyrażania zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, które dotyczą plików Cookies.

3.5. By znaleźć więcej informacji na temat możliwości ustawień plików Cookies i ich ograniczania można znaleźć w dziale pomocy każdej przeglądarki internetowej.

3.6. Administrator przetwarza również także dane eksploatacyjne wynikające z korzystania ze Sklepu Internetowego, tzw. logi – adres IP, domena. Dane te są zanonimowane i mają charakter zbiorczy – służą jedynie do generowania statystyk, które pomagają w zarządzaniu Sklepem Internetowym sauna.pl. Dane te nie zawierają cech, który umożliwiłyby identyfikację odwiedzających i nie są przekazywane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Usługobiorca i Klient nie są zobowiązani do podania swoich danych osobowych – ich podanie ma charakter dobrowolny. Jednocześnie niepodanie danych wymaganych przez Administratora jest równoznaczne z prawem Administratora do odmowy przyjęcia Zamówienia i realizacji Umowy Sprzedaży w całości lub częściowo.

4.2. Podstawowym celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta lub Usługobiorcy są wszelkie kroki związane z poprawnym zawarciem Umowy Sprzedaży i realizacją Zamówienia – zarówno w trakcie jak i przed, np. przesłanie oferty. Administrator przetwarza także dane osobowe Klientów i Usługobiorców w celach marketingowych, wówczas podstawą jest:
a) wyrażona przez Klienta lub Usługobiorcę zgoda,
b) wypełnianie przez Administratora celów, która są prawnie usprawiedliwione (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5. DANE OSOBOWE – PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI I MOŻLIWOŚĆ KOREKTY

5.1. Klient i Usługobiorca mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych i wprowadzenia korekt.

5.2. Każda osoba ma prawo do skontrolowania przetwarzania danych w zbiorze Administratora, jeśli jej dotyczą. W szczególności jest to prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem ustawy a także jeśli są już zbędne do realizacji celu, w jakim zostały pobrane.

5.3. Klient lub Usługobiorca, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego Administratora jego własnych produktów i usług może w każdym czasie tę zgodę anulować.

5.4. Klient lub Usługobiorca ma także prawo do:
a) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
Dotyczy to przypadku, kiedy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów albo usług.

5.5. By móc skorzystać z powyższych uprawnień należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem. Można to zrobić poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości pisemnej a także pocztą elektroniczną – dane Administratora wskazane są we wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

6. GOOGLE ANALYTICS, PIXEL FACEBOOKA oraz YANDEX METRICA

6.1 Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, np. podstrony, które wyświetliłeś, ile czasu spędziłeś na stronie, jak przechodziłeś pomiędzy poszczególnymi podstronami. Do tego celu celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Narzędzie Google Analytics zapewniane jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działając w tym zakresie, opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

6.1.1. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje najczęściej są przekazywane do serwera Facebooka, który zlokalizowany jest w Stanach Zjednoczonych a następnie tam sa przechowywane.

6.1.2. W ramach Google Analytics Administrator zbiera także dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics znajdziesz na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

6.2 Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, poprzez które kieruje do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Do tego celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook. W ustawieniach przeglądatki dotyczących plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez Administratora w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

6.2.1. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi, Administrator kieruje do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Administrator realizuje działania w tym zakresie, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. By móc kierować reklamy spersonalizowane Administrator zaimplementował w ramach swoich stron Pixel Facebooka. Gromadzi on w sposób automatyczny informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje najczęściej są przekazywane do serwera Facebooka, który zlokalizowany jest w Stanach Zjednoczonych a następnie tam sa przechowywane.

6.2.2. Gromadzone w ramach powyższych usług dane mają charakter zanonimizowany i zbiorczy, tzn. nie zawierają cech identyfikujących osoby, które korzystają ze Sklepu Internetowego. Jednocześnie informujemy, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać we własnych celach – także marketingowych. Tego typu działania Facebooka nie są zależne od nas, a informacji o nich znajdziesz bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Ustawieniami prywatności można także zarzadzać z poziomu swojego konta na Facebooku.

6.3 Yandex Metrica.
Administrator korzysta z narzędzia analitycznego Yandex Metrica, które zapewnia Yandex LLC, 16, Leo Tolstoy St., Moscow, Russia. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

6.3.1. Yandex Metrica zbiera informacje związane z Twoją aktywnością na stronie Sklepu Internetowego a także rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo, które ukazuje ruchy na naszej stronie, jakich dokonał. Yandex pozwala także generować mapy cieplne. W ramach narzędzia Yandex nie mamy dostępu do informacji, które pozwoliłyby nam na Twoją identyfikację, gdyż nie rejestruje on procesu wypełnienia formularzy. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Smartlook to, w szczególności: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z jakiej korzystasz, podstrony, jakie przeglądasz na naszym serwisie, czas jaki spędziłeś w serwisie na poszczególnych podstronach, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego Sklepu Internetowego, źródło, z którego dotarłeś do naszego serwisu, miejsca, w jakie klikasz myszką.

6.3.2. By móc korzystać z Yandex Metrica, zaimplementowaliśmy w kodzie naszego Sklepu Internetowego specjalny kod śledzący Yandex. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Yandex LCL. W ustawieniach przeglądatki dotyczących plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez Administratora w Twoim przypadku z narzędzia Yandex, czy nie.

6.3.3. Więcej informacji dotyczących polityki prywatności narzędzia Yandex znajdziesz na: https://yandex.com/legal/privacy/.

6.4 Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc i Facebook, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Sklepu Internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony. Mając na uwadze fakt, że Facebook Inc. i Google LLC swoją siedzibę posiadają w USA i wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, który wymagany jest przez prawo europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

6.5 Na zlecenie Administratora Google Inc. i Facebook. będą korzystały z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego a także w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook.

6.6 Gromadzone w ramach powyższych usług dane mają charakter zanonimizowany i zbiorczy, tzn. nie zawierają cech identyfikujących osoby, które korzystają ze Sklepu Internetowego.

6.7 Znaczna większość przeglądarek internetowych, które dostępne są na rynku w ustawieniach domyślnych ma akceptowanie plików Cookies. Każdy odwiedzający ma możliwość we własnym zakiresie za pomocą ustawień w swojej przeglądarce określić preferowane przez siebie warunki korzystania z plików Cookies, np. czasowo lub całkowicie zaprzestać akceptowania plików Cookies. Jednak w takim przypadku należy miec na uwadze fakt, że może to uniemożliwić zawarcie i realizację Umowy Sprzedaży, gdyż ograniczy to poprawne działanie strony Sklepu Internetowego.

6.8 Ustawienia przeglądarki internetowej odwiedzającego, które dotyczą plików Cookies są ważne z punktu widzenia wyrażania zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy saysoy.pl – zgodnie z przepisami, zgoda na korzystanie z plików Cookies może być wyrażona także przez ustawienia w przeglądarce internetowej. W przypadku nie wyrażania zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, które dotyczą plików Cookies.

6.9 Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics i Facebook z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP). Jest to możliwe poprzez pobranie dostępnej w Internecie wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc i Facebook. I jej zainstalowanie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Sklep Internetowy może zawierać także odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego sauna.pl.

7.2. Administrator stosuje odpowiednie środki – zarówno techniczne i organizacyjne – które mają za zadanie zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza gromadzone dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę, która nie ma uprawnień, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów a także zmianą, utratą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

7.3. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną Administrator chroni udostępniając środki techniczne, które zapobiegają pozyskaniu lub modyfikacji danych przez oosby nieuprawnione:

7.3.1. Zbiór danych pozostaje zabezpieczony przed dostępem nieuprawnionym.

7.3.2. Dostęp do Konta wymaga podania indywidualnego loginu i hasła.

7.3.3. Zabezpieczenie Certyfikatem SSL